miércoles, 25 de noviembre de 2009

CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, EDUCAR PARA A IGUALDADE

O concello de Portugalete ofrécenos varios recursos didácticos para a educación no Bo Trato entre iguais, con nenas e nenos de 8 a 11 anos.Así pois podemos atopar contos como "Unha familia moi normal" ou "Digan o que digan" e tamén xogos como "Tarefas do fogar" ou "Igual de profesionais".Con isto, pretende incidir na temática da corresponsabilidade e a conciliación da vida laboral, familiar e persoal e tamén desenvolver determinadas destrezas psicosociais coas cales nenas e nenos poidan ser máis competentes para afrontar os desafíos da vida cotiá.


Tamén na páxina web oficial de "Andaluna y Samir" posta en marcha pola "Junta de Andalucía" introdúcese aos máis pequenos nos conceptos de tolerancia e diversidade. Esta web está organizada a partir de 13 capítulos de diferente temática:
1.Integración de estranxeiros
2. As familias
3. IGUALDADE DE XÉNERO
4. Os nenos e a saúde
5. Denuncia do maltrato infantil
6. Respeto polo medio ambiente
7. Integración de persoas con discapacidade
8. Menores,xusticia e policía
9. A adopción
10. Bo uso das novas tecnoloxías
11. Violencia entre iguais
13. Cooperación e solidariedade

0 comentarios: